Parametrik Text Formatı

Detaylar

Açıklama

Parametrik Text Formatı (CONGEN) (Tanımlanan parametrelerden tekrarlayan kontratları hatasız ve hızlı şekilde çoğaltmayı ve life-cycle takibini yapmayı hedeflemktedir) takip edilemeyenin teklif edilemeyecek olması ve her türlü alternatifi takip edilebilir hale getirmesi ile firmaların ticari ilişkilerini ve dolayısıyla ürün sunumlarını daha esnek yönetmelerini sağlayacaktır. Tüm bu gerekçeler ile kurumların ve firmaların yönetim mekanizmalarının belirlediği kararları; parametreler olarak sisteme tanımlayarak, bu parametrelerden veri giriş ekranlarını oluşturan ve bu verilerden de otomatik olarak sözleşmeleri oluşturan bir sistemin gerekliliği gündeme gelmiştir. Bu proje kapsamında; oluşturulan sözleşmeler süreç yönetimi ile kullanıcıların yetkilerine göre takip edilebilecek bir sistem ortaya konulacaktır. )

Kullandığımız Teknolojiler

  • java
  • DevExpress
  • Oracle