Afet Yönetim Bilgi İsletim Sistemi(A.Y.B.İ.S)

Afet Yönetim Bilgi İsletim Sistemi Nedir ?

Detaylar

  • Afetin zararlarını en aza indirmek için yapılan çalışmalarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin hatta bireylerin katkısının olması bir zorunluluktur.
  • Yapılacak hazırlıklara katkının, geniş bir kitle tarafından oluşturulması beraberinde standardize edilemeyen bir veri yükü ortaya çıkartmaktadır.
  • Bu projenin amacı sahadan toplanan verinin standardize edilmesi, ölçülebilmesi, değerlendirilebilmesi ve ihtiyaç halinde planlandığı gibi kullanılmasının sağlanmasıdır.
  • Bireylerin kendi bilgileri, tecrübeleri kurumsal bilgiye dönüşmediği sürece hiç bir anlam kazanmayacaktır. Bu proje; ülke genelinde, konuyla alakalı kurum ve kuruluşların tecrübelerini ve bilgilerini toparlamak suretiyle, kurumsal bir veritabanı oluşturmak ve hızlı, analitik, multidisipliner yapıda bir afet yönetim sisteminin oluşturulmasını amaçlamaktadır.
  • Afet yönetim sisteminin temel hedefi, ekip ve ekipmanın ihtiyaca göre eşit dağıtımının sağlanması, önceliklendirilmesi, israfın önlenmesi ve tüm sürecin denetlenmesidir.

Afet Yönetim Bilgi İşletim Sistemi Afet yönetimi hakkında bilmemiz gereken en temel kural, afet sonucu çerçevesinde doğurabilecek olayların önlenmesi ile birlikte zararlarının en aza indirilmesini amaçlamak olmalıdır. Bu konuda devreye giren Afet Yönetim Bilgi İşletim Sistemi, en önemli sistemler arasında yer alır. Son derece kapsamlı ve son teknolojinin tamamı ile çalışmaların sürdürülmesi beklenen sonuçlara ulaşmayı hedefler. Afetler için hazırlık ve afet sonrası işlemler için yapılması gereken bir takım zorunlu görevler vardır. Müdahale etme ve iyileştirme statüsündeki çalışmaların başarılı bir şekilde işlemesi sistemli yani Afet Yönetim Bilgi İşletim Sistemi ile organizeli bir şekilde çalışır. Temel ilkesi ve amaçları olan afet yönetimi toplamda dört şekilde ele alınır.

Dört şekilde ele alınan afet yönetimi ilk olarak hazırlık, sonrasında müdahale, sonrasında iyileştirme ve son olarak da risk ve zarar azaltma diye ele alabiliriz. Bu kapsam doğrultusunda çalışmayı hedefleyen Afet Yönetim Bilgi İşletim Sistemi, sistematik olarak çalışmalı ve kesinlikle hata içermemelidir. Çalışma potansiyelini arttırarak dokümanların sistemli ortamlara aktarılmasını sağlayan yazılımdır. Birbiri ile bağlantılı ve her bilgisayar makinasına duyarlı olmalıdır. Merkezi birimden komut ve doküman akışının eksiksiz olarak sağlanıyor oluşu Afet Yönetim Bilgi İşletim Sistemi ile son derece başarılı gerçekleşir. Programın iyi kullanılıyor olmasını sağlayarak personelin daha verimli olabilmesini gerçekleştirmek daha doğrudur. Anında müdahale ve eksiksiz bilgi aktarımı her zaman gerekli olacaktır.

Afet Yönetim Bilgi İşletim Sisteminin Avantajları

Komutlara düzenli uymak ve beklenen dokümanların teslim edilmesini sağlayabilmek dikkat gerektirir ve müdahaleyi hızlandırır. Akla gelebilecek her takibi yapabilmek ve harita yüklemesi yapmak en çok gerekli olan ihtiyaçlar içindedir. İhtiyaçların en aza indirilmesini hedefleyen Afet Yönetim Bilgi İşletim Sistemi, bu konuda başarı kazanmış ve kendini kanıtlamıştır. Masa üstü, el bilgisayarı veya seyyar araçların aynı sistem üzerinden veri alış verişi yapabilmeleri de kesinlikle Afet Yönetim Bilgi İşletim Sistemi sayesinde gerçekleşir. Harita ve planlama, etüt proje takibi, yer seçimi çalışmaları, hasar tespitleri ve afetzedeler program üzerinde yer alan iyileştirme sistemini içermektedir. Doğru ve duyarlı kullanım ile beklenen sonuçlara ulaşabilmek an meselesidir.