Parametrik Text Formatı (CONGEN)

Parametrik Text Formatı (CONGEN)

  • Parametrik Text Formatı (CONGEN) Tanımlanan parametrelerden tekrarlayan kontratları hatasız ve hızlı şekilde çoğaltmayı ve life-cycle takibini yapmayı hedeflemktedir.
  • Kurumların ve Firmaların, faaliyetlerine devam edebilmeleri için diğer kurum ve firmalar ile yaptıkları sözleşmeleri oluşturabilmeleri ve takip edebilmeleri son derece önem kazanmıştır. Ticari ilişkilerin anlaşılan konuları tam olarak yansıtabilmesi ancak geri planda çalışan bir hukuk departmanı tarafından sağlanabilmektedir.
  • Sözleşmelerin sayısının artması hukuk departmanının ihtiyaç duyduğu iş gücünü arttırmaktadır.
  • Görevini en hızlı ve hatasız şekilde yapabilmesini, süreçlerin elektronik ortamda takip edilmesini ve bu sayede en hızlı ve hatasız şekilde sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır.
  • Ayrıca, takip edilemeyenin teklif edilemeyecek olması ve her türlü alternatifi takip edilebilir hale getirmesi ile firmaların ticari ilişkilerini ve dolayısıyla ürün sunumlarını daha esnek yönetmelerini sağlayacaktır.
  • Tüm bu gerekçeler ile kurumların ve firmaların yönetim mekanizmalarının belirlediği kararları; parametreler olarak sisteme tanımlayarak, bu parametrelerden veri giriş ekranlarını oluşturan ve bu verilerden de otomatik olarak sözleşmeleri oluşturan bir sistemin gerekliliği gündeme gelmiştir. Bu proje kapsamında; oluşturulan sözleşmeler süreç yönetimi ile kullanıcıların yetkilerine göre takip edilebilecek bir sistem ortaya konulacaktır.