Data Plan (Afet Kurtarma Sistemi

Afet Kurtarma Sistemi (Data Plan)

  • Tüm dünyada ve ülkemizde deprem sonrası hasar tespitinin yapılması ile alakalı olarak yapılan çalışmalar görüntü işleme yazılımları ile uydudan ya da İHA'lar (İnsansız Hava Araçları) vasıtasıyla toplanan görüntünün işlenmesi temeli üzerinde yürümektedir.
  • Tüm dünyada, sensör teknolojisi ile veri toplayarak bina hasarını anında saptamaya yönelik yapılmış hiç bir uygulama yoktur. Bu nedenle; sensörlerden gelen bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin tüm dünyada henüz bir standart oluşmamıştır. Sensör teknolojilerinin kullanılmaya başlaması ile birlikte hem toplanacak verilerin çeşitliliğinde hem de veri haberleşme algoritmalarında standardizasyon çalışmaları başlayacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda; sensör ekipmanlarının yatay ve dikey genişlemeye müsait olacağı bir yapıda tasarlanması gerekmektedir..
  • DataPlan; hazır olarak bulunabilecek bilgisayar ekipmanları ve sensörlerin uygun şekilde birleştirilmesi ve uygun bir yazılım ile çalışan yeni bir cihaz oluşturulmasına yönelik projedir. Bu sistem, yatay ve dikey genişlemeye duyarlı yapıdadır. Üzerine takılacak yeni sensörler ile (sınırsız sayıda sensör ilavesi yapılabilir) toplanacak verinin çeşitliliği arttırılabilir (yatay genişleme). Üzerindeki mevcut yazılım güncellenerek her türlü data kaynağına veri göndermesi sağlanabilir (dikey genişleme).