DIGIPACS

Detaylar

Açıklama

DIGIPACS, tasarım aşamasında en küçük işletmeden en büyük işletmeye kadar tüm sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış. DIGIPACS, server makine haricinde hiçbir kurulum gerektirmeden en düşük donanımlarda bile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yapının sağlanması amacıyla multiprocessing (hiçbir işlemin sıraya alınmaması ve eş zamanlı çalışması) ve database Connection Pooling (Veritabanından bilgilerin sırayla değil farklı işlemler için aynı anda okunması) özellikleri yazılımın tüm aşamalarında kullanılmıştır. Server olarak normal bir PC kullanımından sınırsız sayıda server’ın birbiri ile entegre çalışmasının sağlanmasına kadar değişen bir yelpazede, her server üzerinde 4 adet Ethernet kartı kullanımı desteklenerek, operatörler tarafından network trafiği yönetilebilir bir yapı sağlanmıştır.

DIGIPACS, uluslar arası standartlar olan DICOM 3.0 ve HL7 desteği sayesinde tüm PACS sistemleri ile entegre edilecek bir yapıda geliştirilmiştir. Sınırsız sayıda Workstation ile entegre edilebilir, veri gönderebilir ve alabilir yapıdadır. İstenilirse tüm imajlar internet üzerinden, başka bir lokalizasyona otomatik olarak gönderilebilir, istenilirse de imajlar merkezlere göre gruplandırılarak her merkezin imajı ilgili merkeze otomatik olarak gönderilebilir. Bu sayede görüntüleme merkezlerinin hizmet sağladığı hastaneler kendi imajlarını internet üzerinden otomatik yükleyebilirler.

Kullandığımız Teknolojiler

  • Delphi
  • DevExpress
  • Oracle
  • Java