e-comm (Elektronik haberleşme sistemi)

Elektronik haberleşme sistemi (e-comm)

  • eComm Elektronik haberleşme sistemi, bir kurum ya da işletmenin herhangi bir lokalizasyondaki tüm personellerini aynı platform üzerinde toplayarak; bireysel bilgilerini ortak kullanmalarına, hızlı iletişim kurmalarına ve elektronik ortamdaki her türlü resim, doküman ve benzeri dosyalarını paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
  • Mesajlaşma iki şekilde sağlanacaktır. Birincisi, bir personel, bir grup ya da tüm kullanıcılara mesaj göndermek, ikincisi ise bir konu hakkında herkesin fikrini yazabileceği bir forum şeklinde tartışma başlatmaktır.
  • Kurumsal dosya paylaşımı ile kuruma ait formlar, raporlar yetki seviyesine göre tüm kullanıcılar ile paylaşılmaktadır.
  • Yönetimin personellere göndermek istediği yazıların tebliği ve tebellüğ belgesinin otomatik oluşturulması sağlanmıştır.
  • e-İmza süreçlerini desteklemektedir.