e-kumes(Elektronik Kümes Takip Sistemi)

Elektronik Kümes Takip Sistemi (e-kumes)

Tavuk yetiştiriciliğinde sensörler vasıtasıyla veri toplamak ve bunları yönetmek oldukça önemlidir. Sensörler vasıtasıyla, sıcaklık, nem, hava akımı, negatif basınç, su tüketimi, yem tüketimi, video görüntüsü, hareketlilik takibi verileri anlık olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Bu proje kapsamında;

  • Kümeslerden anlık sensör verilerini toplamak,
  • Toplanan verileri internet üzerinden Server’a kaydetmek,
  • Server üzerindeki verilerin yetki dâhilinde analiz edilmesi,
  • Sorunların anlık izlenebilmesi, uyarı mekanizmalarının kurulması,
  • Tek merkez üzerinden tüm taşeron üreticilerin izlenmesi hedeflenmiştir.